Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Program WSPIERAJ SENIORA

W związku z ogłoszoną koniecznością pozostania seniorów w domu na terenie Miasta Ostrołęki zostaje uruchomiony program „WSPIERAJ SENIORA”. Celem programu „Wspieraj seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa Senior, za rozliczeniem.

Seniorze, jeśli chcesz skorzystać z tej pomocy zadzwoń na infolinię:

tel. 22 505-11-11

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekaże twoją prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Tobą i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Artykuły