Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Logotyp programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Prezydent Miasta Ostrołęki
przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 56 406,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 56 406,00 zł

 

Artykuły