Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Artykuły

 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

  • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
  • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

  Otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

  • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
  • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

  Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

  Czytaj Więcej o: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców dziecka

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

  • jesteś matką albo ojcem dziecka,
  • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

  Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.

  RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

  Czytaj Więcej o: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców dziecka