Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Projekt „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników Dziennego Domu Senior+ w Ostrołęce”

Logotyp programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

„Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników Dziennego Domu Senior+ w Ostrołęce”

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA CYFRYZACJI

DOFINANSOWANIE – 16 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 16 000 zł

Miasto Ostrołęka - MOPR przystąpiło do realizacji Projektu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników Dziennego Domu Senior+ w Ostrołęce" finansowanego w całości ze środków Ministra Cyfryzacji.

Projekt dotyczył realizacji zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych Seniorów – Uczestników Dziennego Domu Senior+ MOPR w Ostrołęce.

Projekt wyłoniony został w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 2 września 2022 roku przez Ministra Cyfryzacji.

Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów, niwelowanie wykluczenia cyfrowego poprzez umożliwienie seniorom Dziennego Domu Senior+ MOPR uczestnictwa w e-usługach, promowanie e-usług w codziennym funkcjonowaniu osób starszych oraz podtrzymywaniu poczucia niezależności i samodzielności osób starszych.

W ramach zadania zakupiono i przekazano 5 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 000,00 zł.

Beneficjent: Miasto Ostrołęka

Wartość całkowita projektu: 16 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 16 000,00 zł

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji