Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostrołęcka Karta Seniora

SENIORZE ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE OSTROŁĘCKIEJ KARTY SENIORA!

Zapraszamy wszystkich ostrołęczan, którzy ukończyli 60 rok życia do złożenia wniosku o wydanie Ostrołęckiej Karty Seniora.

Od 13 stycznia 2020 r. można pobrać wniosek i złożyć w punkcie informacyjnym i pokoju Nr 6 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. gen. Józefa Hallera 12 (parter). Wniosek można pobrać również z naszej strony internetowej: http://bip.mopr.ostroleka.pl/artykuly/201/ostrolecka-karta-seniora

Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony, po pozytywnej weryfikacji wniosku, w terminie 30 dni od dnia przyjęcia wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Artykuły

  • Partnerzy Ostrołęckiej Karty Seniora

    Posiadanie Ostrołęckiej Karty Seniora umożliwia korzystanie z wielu ulg w mieście. Poniżej lista pozyskanych partnerów Ostrołęckiej Karty Seniora, którzy oferują zniżki seniorom. Korzystanie przez Seniora ze zniżek, ulg, rabatów i upustów możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty i dokumentu tożsamości. Brak okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość może być powodem odmowy zastosowania ulg.

    Czytaj Więcej o: Partnerzy Ostrołęckiej Karty Seniora