Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Zdrowie psychiczne

Menu dla: Zdrowie psychiczne

Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny są jedną z grup osób, do której kierujemy swoją pomoc. Osoby te z powodu specyfiki występującego schorzenia mają szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym. Codzienna rzeczywistość wymienionej grupy osób jest trudna, często obarczona bezradnością i samotnością. Istotne jest zatem wspieranie osób i rodzin w zakresie współfunkcjonowania z osobą chorą w jej naturalnym środowisku zamieszkania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce często jest pierwszym miejscem, gdzie szukają pomocy, zarówno osoby chore, ich rodziny oraz osoby czy instytucje stykające się z codziennością osób chorych (np. sąsiedzi, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych).