Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Bezrobotni

Menu dla: Bezrobotni

Realizacja oferty dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce podyktowana jest trudnościami na jakie napotykają osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy, której utrata stanowi główny rodzaj zagrożenia ekonomicznego, a tym samym pogorszenia egzystencji rodziny.

Klub Integracji Społecznej PROGRES

Artykuły

 • Projekt pn. „RAP - Razem, Aktywnie, Pozytywnie”

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce uzyskał dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację projektu pn. „RAP- Razem, Aktywnie, Pozytywnie” w wys. 58800,00 zł w ramach zadania publicznego pod nazwą: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego – edycja 2017 r. realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

  Czytaj Więcej o: Projekt pn. „RAP - Razem, Aktywnie, Pozytywnie”
 • Zbuduj swoją pracę

  „Zbuduj swoją pracę” – projekt pn. „Zbuduj swoja pracę” jest skierowany do 10 długotrwale bezrobotnych mężczyzn bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje szereg kompleksowych działań zmierzających do przywrócenia uczestników projektu na rynek pracy poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, zwiększenie motywacji do poprawy własnej sytuacji życiowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych, pomoc w osobistym rozwoju, jak również stworzenie możliwości zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w pracach społecznie użytecznych.

  Czytaj Więcej o: Zbuduj swoją pracę
 • Zmieniam swoje otoczenie

  „Zmieniam swoje otoczenie” – projekt realizowany od sierpnia 2013 r. do końca grudnia 2014 r., skierowany do 10 długotrwale bezrobotnych mężczyzn bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Objął szereg kompleksowych działań zmierzających do przywrócenia uczestników projektu na rynek pracy poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego, zwiększenie motywacji do poprawy własnej sytuacji życiowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych, pomoc w osobistym rozwoju, jak również stworzenie możliwości zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w pracach społecznie użytecznych.

  Czytaj Więcej o: Zmieniam swoje otoczenie
 • Nowa Perspektywa

  „Nowa Perspektywa” – do projektu zrekrutowano 10 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W okresie od czerwca 2012 r.do grudnia 2012 r. odbył się cykl szkoleniowo-edukacyjny, w którym uczestnicy:

  Czytaj Więcej o: Nowa Perspektywa
 • Kobieta z przyszłością

  „Kobieta z przyszłością” – projekt skierowany był do 10 długotrwale bezrobotnych kobiet w wieku 45+. Poprzez realizację zadań w cyklu szkoleniowo-edukacyjnym uczestniczki projektu zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe. W okresie od maja do listopada 2012 roku panie uczestniczyły w pracach społecznie użytecznych na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27 w Ostrołęce, dzięki czemu mogły zdobyć doświadczenie zawodowe.

  Czytaj Więcej o: Kobieta z przyszłością
 • Silni Nie Bezsilni

  „Silni Nie Bezsilni” – w ramach projektu zaktywizowano 10 mężczyzn – mieszkańców bloków socjalnych przy ul. Padlewskiego 51 A,B i C. Uczestnicy zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwoliły im stać się bardziej atrakcyjnymi na lokalnym rynku pracy. Zwiększyli poziom kompetencji społecznych oraz motywację do poprawy własnej sytuacji życiowej, co poprawiło ich samoocenę, relacje interpersonalne i funkcjonowanie w społeczności. Wzrosła również wiara we własne możliwości oraz motywacja uczestników do aktywnego poszukiwania pracy oraz poprawy sytuacji życiowej, co wpływa na zmniejszenie marginalizacji tych osób z życia społecznego i zawodowego.

  Czytaj Więcej o: Silni Nie Bezsilni

Banery/Logo