Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Przeciwdziałanie przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce realizuje Program Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie „ Niebieska Karta” – kontynuacja, którego celem jest:

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc,
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie konieczności pomocy osobom dotkniętym przemocą i ochrony praw tych osób,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób krzywdzonych.

Natomiast głównymi kierunkami działania programu jest:

 • budowanie lokalnego zintegrowanego systemu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie wielodyscyplinarnej i kompleksowej pomocy dla osób dotkniętych przemocą, będących w kryzysie,
 • monitorowanie i doskonalenie lokalnego systemu poradnictwa i interwencji.

Pracownicy MOPR realizując procedurę interwencji wobec przemocy w rodzinie podejmują następujące działania:

 • wykorzystują informację o przemocy w rodzinie przekazaną przez policję,
 • zakładają kwestionariusz „Niebieska Karta”,
 • informują o możliwości uzyskania schronienia w hostelu dla osób doznających przemocy oraz wskazują na możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego, w tym prowadzonego przez psychologa, pedagoga, prawnika,
 • nawiązują kontakt i współpracują ze środowiskami, w których przemoc występuje,
 • współpracują w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z Miejską Komendą Policji – dzielnicowymi, Sądem – kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, służbą zdrowia, pedagogami szkolnymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami leczenia uzależnień, wolontariuszami, Strażą Miejską,
 • zapewniają pomoc finansową i rzeczową rodzinom lub osobom będącym w kryzysie,
 • motywują ofiary przemocy do podejmowania działań służących rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Banery/Logo