Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Zmiany w naborze wniosków

o dofinansowanie ze środków PFRON w 2022 r.

Nabór uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Logotyp programów realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Prezydent Miasta Ostrołęki
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie – 347 187,60 zł

Całkowita wartość zadania – 347 187,60 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz dzieci do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla dzieci do 16 roku życia oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby/dzieci niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • robieniu zakupów,
 • nawiązywaniu kontaktów /współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury tj., muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 23 osoby niepełnosprawne, w tym:

 • 2 dzieci w wieku do 16 r.z. ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 15 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację Programu planuje się łącznie 8 580 godzin wsparcia asystenta.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do informacji). Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. Hallera 12, lub przesłać na adres mailowy sekretariat@mopr.ostroleka.pl. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez osoby niepełnosprawne. W związku z czym osoby zainteresowane usługą asystencką ze wskazaniem, są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent nie jest członkiem rodziny oraz jest przygotowany do realizacji wobec niej usługi asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie koordynator usług w oparciu o złożoną Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce pod numerem 29 7693361, 512 499 127. Istnieje również możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji lub pomocy w jej wypełnieniu.

Banery/Logo