Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dodatek węglowy. Ostatnia szansa na złożenie wniosku o dopłatę. Termin mija 30 listopada!

Informacja dotycząca dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Zmiany w naborze wniosków

o dofinansowanie ze środków PFRON w 2022 r.

Karta Wielkiej Rodziny

Program „Karta Wielkiej Rodziny” skierowany jest do rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki, który funkcjonuje od 5 września 2012 roku. Projekt ten oparty jest na podstawie uchwały z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki.
 
Celem projektu jest poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki i posiadają 3 dzieci i więcej do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy bądź studiuje.
 
Zniżki w ramach Karty przysługują niezależnie od dochodu rodziny.
 

Przyznanie Karty Wielkiej Rodziny

Zasady korzystania
  1. Karty wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna wszystkim członkom rodziny.
  2. Karty zawierają imię i nazwisko, datę ważności oraz numer.
  3. Do wniosku należy przedłożyć do wglądu legitymację lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub studiów przypadku dzieci powyżej 18-ego roku życia oraz w przypadku rodzin zastępczych prawomocne orzeczenie sądu.
  4. Warunkiem do skorzystania z karty konieczne jest okazanie z Kartą dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość użytkownik.
  5. Karta dziecka nieposiadającego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość, jest ważna z dokumentem rodzica/opiekuna bądź rodzeństwa.
  6. Każdy członek rodziny ma prawo do indywidualnego korzystania z Karty.
  7. Po upływie terminu ważności należy złożyć wniosek o przedłużenie Karty. Karta może być wydana na krótszy okres niż rok, w przypadku możliwej do określenia utraty przez rodzinę uprawnień do korzystania z niej, gdy dzieci ukończyły 18 rok życia lub 25 rok życia i nie kontynuują nauki.

Artykuły

Banery/Logo