Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Zasady korzystania z posiłków

Świadczenie usług stołówkowych dla osób skierowanych w drodze decyzji administracyjnej – sklasyfikowanych jako usługi pomocy społecznej

 1. Tani Bar realizuje zadania gminy związane z zapewnieniem gorącego posiłku osobom i rodzinom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, nie są w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb w tym zakresie, a także ze względu na możliwość marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych, czy własnych zasobów finansowych.
 2. Gorące posiłki są wydawane w dni robocze w godzinach od 11:00–14:00 w postaci pełnego obiadu, II dania, zupy.
 3. Z posiłków mogą korzystać osoby, którym w drodze decyzji administracyjnej, została przyznana pomoc w tej formie, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
 4. Na mocy zawartych porozumień, uprawnionymi do korzystania z posiłków w barze, są także osoby z innych gmin, korzystający ze wsparcia Środowiskowych Domów Samopomocy (przy ul. Starosty Kosa 12A, ul. Farnej 21, ul. Sikorskiego 45), którym została przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków a także osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze.
 5. Korzystanie z posiłków w Tanim Barze jest nieodpłatne, bądź z ustaloną, częściową lub całkowitą odpłatnością osoby, której przyznano pomoc na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.
  Zasady zwrotu odpłatności reguluje Uchwała Nr 263/XXII/2004 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2004 r. określająca zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz Uchwała Nr 29/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie miasta Ostrołęki.
 6. Cena posiłku dla osoby skierowanej w drodze decyzji administracyjnej obejmuje koszt zakupu surowca brutto, niezbędnego do przygotowania posiłków. Cenę jednostkową posiłku ustala się na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 7. Zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszych zasad, na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, ustala się niżej wymienione stawki dla poszczególnych dań:
  - pełnego obiadu - 3,50 zł
  - II danie - 2,60 zł
  - zupa - 0,90 zł
  - zupa z wkładką - 2,00 zł
 8. „Tani Bar” rozlicza posiłki dla każdego świadczeniobiorcy indywidualnie po zakończeniu każdego miesiąca.
 9. Odpłatność za posiłki wnosi się do 15 –go dnia następnego miesiąca w kasie lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Świadczenie usług stołówkowych dla pozostałych odbiorców zewnętrznych

 1. W celu pozyskania środków na funkcjonowanie Taniego Baru prowadzona jest sprzedaż obiadów, dla osób lub firm z zewnątrz, na zasadach wolnorynkowych. Sprzedaż prowadzona jest w godzinach od 11:00-16:00 w dni robocze.
 2. Świadczenie usług stołówkowych dla pozostałych odbiorców zewnętrznych, jest opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8 %, natomiast napoje (kawa, herbata) 23 %.
 3. Sprzedaż usług stołówkowych jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 4. Utarg ze sprzedaży posiłków jest codziennie wpłacany do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
 5. Cena posiłku dla osób lub firm z zewnątrz obejmuje marżę gastronomiczną. Wysokość marży na poszczególne potrawy stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 28 grudnia 2020 r.
 6. Jadłospis z ceną, gramaturą potrawy, a także informacją o alergenach, podawany jest do wiadomości klientom na sali konsumpcyjnej.
 7. Tani Bar w swej ofercie, proponuje również sprzedaż obiadów, w formie abonamentu na dany miesiąc. Zakupu można dokonać w kasie MOPR do 5-go każdego miesiąca. Cenę obiadu wykupionego w formie abonamentu ustala się w wysokości:
  - pełen obiad (danie dnia) - 10,00 zł
  - II danie - 7,00 zł
  - zupa - 3,00 zł

Banery/Logo