Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Praca socjalna

Praca socjalna posiada duże zróżnicowanie w sposobach jej definiowania – można nazywać ją zawodem, nauką czy też sztuką. W Polsce posiada bogatą tradycję, od kilkudziesięciu lat uznawana jest za profesję. Praca socjalna należy do kategorii zawodów pomocowych – jej istotą jest profesjonalna pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

„To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu”
Albert Schweitzer

Kluczową dla praktyki pracy socjalnej definicją jest ta określona w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, w której praca socjalna definiowana jest następująco: „działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”.

PRACA SOCJALNA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE – KARTA USŁUGI

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce podejmują działania w tych obszarach funkcjonowania, w których osoba/rodzina napotyka trudności, których nie jest w stanie samodzielnie pokonać i wymaga wsparcia np. w środowisku społecznym, prowadzeniu gospodarstwa domowego, w realizowaniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, uzyskaniu zatrudnienia, poprawy stanu zdrowia, itp.
Ponadto pracownicy socjalni prowadzą następujące działania w zakresie pomocy społecznej:

 • dokonują bezpośrednich odwiedzin w środowisku,
 • reprezentują sprawy w Sądzie Rejonowym, Prokuraturze i innych instytucjach,
 • prowadzą rozdzielnictwo odzieży używanej, sprzętu, mebli pozyskanych od darczyńców,
 • współpracują z asystentami rodziny,
 • uczestniczą w pracach Komisji ds.: Przydziału Mieszkań z Zasobów Miasta, Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, spotkaniach, grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

Przygotowują:

 • rodzinne wywiady środowiskowe,
 • aktualizacje wywiadów,
 • wywiady alimentacyjne,
 • wywiady środowiskowe do przyznania dodatku mieszkaniowego dla potrzeb Urzędu Miasta,
 • kontrakty socjalne,
 • „Niebieskie Karty” dot. przemocy w rodzinie,
 • karty informacyjne,
 • wnioski o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny,
 • wnioski o wydanie dowodu osobistego, przydział mieszkania z zasobów Miasta, przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • wnioski dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, itp.

Banery/Logo